Do tính chất công việc bạn thường xuyên ra ngoài, hoặc khi ngủ, khi làm bếp… do tập trung vào công việc nên bạn không an tâm về an ninh cho ngôi nhà của mình. Sử dụng khóa